Корзина
Пока пусто
 

Закон об охоте

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про мисливське господарство та полювання 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 18, ст.132 )   
  Стаття 12. Право на полювання 
     Право  на  полювання в межах визначених для цього мисливських
угідь  мають  громадяни  України,  які  досягли  18-річного  віку,
іноземці, які одержали в установленому порядку дозвіл на добування 
мисливських  тварин  та  інші  документи,  що засвідчують право на
полювання.  { Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно 

із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
     Полювання з  використанням  вогнепальної  мисливської   зброї 
дозволяється  лише  особам,  які  в установленому порядку одержали 
дозвіл органу внутрішніх справ на право користування цією зброєю. 

     До полювання прирівнюється: 
     перебування осіб у межах мисливських угідь,  у тому числі  на 
польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з 
будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими  знаряддями 
добування  звірів  і  птахів,  або з собаками мисливських порід чи 
ловчими  звірами  і  птахами,  або  з  продукцією  полювання (крім 
випадків    регулювання   чисельності   диких   тварин,   польових 
випробувань  і  змагань  мисливських  собак  (не  нижче  обласного 
рівня);  {  Абзац  другий  частини  третьої  статті 12 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 

     перебування осіб  на  дорогах   загального   користування   з 
продукцією   полювання   або   з  будь-якою  зібраною  розчохленою 
стрілецькою зброєю. 
 Стаття 20. Заборони щодо здійснення полювання 

     З   метою   раціонального  використання  мисливських  тварин,
охорони   диких   тварин,   а   також  середовища  їх  перебування 
забороняється: 

     1) полювати без належного на те дозволу, а саме: 
     без документів, визначених статтею 14 цього Закону; 
     полювання на тварин, які не зазначені у дозволах на добування 
мисливських тварин або понад встановлену в цих дозволах норму; 
     2) полювання в заборонених для цього місцях, а саме: 
     на територіях  та об'єктах природно-заповідного фонду,  де це 
заборонено відповідно до положень про них; 
     на  відтворювальних  ділянках (крім відстрілу і відлову хижих 
та  шкідливих  тварин);  {  Абзац  третій  пункту 2 частини першої 
статті  20  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1827-VI 

( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 

     у межах населених пунктів (сіл,  селищ,  міст),  за  винятком 
випадків,   передбачених   рішеннями   Ради  міністрів  Автономної 
Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських 
рад; 

     в угіддях, не зазначених у дозволі; 
     на відстані  ближче  ніж  200  метрів від будівель населеного 
пункту та окремо розташованих  будівель,  де  можливе  перебування 
людей; 

     3) полювання у заборонений час, а саме: 
     у не  дозволені  для  полювання  строки  на  відповідні  види 
тварин; 
     у темний період доби (пізніше години  після  заходу  сонця  і 
раніше години до його сходу); 
     4) полювання  із  застосуванням або використанням заборонених 
знарядь та забороненими способами, а саме: 
     клеїв, петель, підрізів, закотів, гачків, самострілів, ловчих 
ям; 
    отруйних та анестезуючих принад; 
     живих сліпих чи знівечених тварин як принади; 
     звуковідтворювальних приладів та пристроїв; 
     електричного обладнання для добування тварин; 
     штучних світлових   джерел,   приладів   та   пристроїв   для 
підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного бачення; 
     дзеркал та інших пристроїв, що осліплюють тварин; 
     вибухових речовин; 
     з під'їзду на автомототранспорті, а також на плавучих засобах 
з працюючим двигуном; 
     літаків та вертольотів; 
     немисливської (у   тому   числі   військової)   вогнепальної, 
пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних вкладок, 
напівавтоматичної  або автоматичної зброї з магазинами більш як на 
два патрони; 
     руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів; 
     газу та диму; 
     заливання нір звірів; 
     а також: 
     на тварин,  які зазнають лиха (переправляються водою  або  по 
льоду, рятуються від пожежі, повені тощо); 
     на  пернату  дичину  з  нарізною  вогнепальною  зброєю  або з 
використанням набоїв, споряджених кулями і шротом діаметром більше 
5  мм  (N  0000);  {  Абзац  вісімнадцятий пункту 4 частини першої 
статті  20  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1827-VI 
( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
     на  хутрових  звірів (крім вовка, єнотовидного собаки, лисиці 
та  шакала)  з  нарізною вогнепальною зброєю калібром більш як 5,6 
міліметра;  {  Абзац дев'ятнадцятий пункту 4 частини першої статті 
20  із змінами, внесеними згідно із Законами N 1695-IV ( 1695-15 ) 
від 20.04.2004, N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
     на  копитних  тварин з використанням малокаліберної гвинтівки 
під патрон кільцевого запалювання або набоїв, споряджених картеччю 
чи  шротом; ( Абзац двадцятий пункту 4 частини першої статті 20 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 
20.04.2004 ) 
     полювання з мисливськими собаками,  ловчими звірами і птахами 
без  наявності  на  них паспорта; { Абзац двадцять перший пункту 4 
частини  першої  статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 1827-VI ( 1827-17 ) від 21.01.2010 } 
     полювання   з   дерев   та   мисливських  вишок  без  дозволу 
користувача  угідь;  {  Пункт 4 частини першої статті 20 доповнено 
абзацом  двадцять  другим  згідно із Законом N 1827-VI ( 1827-17 ) 
від 21.01.2010 } 


UA-20843076-2