Корзина
Пока пусто
 

Нормативная база Украины

Нормативная база Украины в отношении луков и арбалетов

Эту страничку я рекомендую обязательно прчитать всем стрелкам чтобы знать свои права и избегать любых неприятностей, которые могут возникнуть с правоохранительными органами. Так же рекомендую распечатать ЭТО и всегда иметь при себе!

Ношение, хранение и изготовление холодного оружия

Несмотря на свою деревянную основу, луки и арбалеты (обладающие мощностью, превышающей установленную нормативными актами) являются холодным оружием. Соответственно, их ношение и изготовление без специальных разрешительных документов, является уголовно наказуемым деянием и может повлечь для стрелка серьезные неприятности (как минимум потерю оружия и море головной боли и нервотрепки). В новом Уголовном кодексе Украины хранение холодного оружия перестало быть преступлением.

Ниже приведены выдержки из Уголовного кодекса Украины в отношении холодного оружия, а также в следующем разделе - Методика криминалистического исследования холодного оружия и конструктивно схожих с ним изделий, позволяющая определить относится ли ваш лук или арбалет к холодному оружию.

Кримінальний кодекс України

від 5 квітня 2001 року

...

Стаття 263. Незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

1. Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

2. Носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу -

караються штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

...

Носінням* зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв є їх переміщення, транспортування безпосередньо при собі - в руках, в одежі, сумках, спеціальних футлярах, в транспортному засобі тощо. Важлива ознака носіння вказаних предметів, що відрізняє його від зберігання, - можливість їх швидкого використання. Тому їх наявність у винного, наприклад, в автомашині не безпосередньо при ньому (в багажнику або спеціально обладнаному тайнику), є не носінням, а зберіганням відповідних предметів і речовин.

* - Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України на 1 грудня 2001 р. / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2002.


Определение холодного оружия

Ниже приведены выдержки из Методики криминалистического исследования холодного оружия и конструктивно схожих с ним изделий (полный текст Методики читать здесь), позволяющие определить является ли ваш лук или арбалет холодным оружием. Разумеется, что если лук или арбалет холодным оружием не является, то его можно свободно носить и не нужно специально регистрировать.

Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів

(Витяг)

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Холодна зброя - предмети та пристрої, конструктивно призначені та за. своїми властивостями придатні для неодноразового завдання тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень (в подальшому - "ураження цілі"), дія яких заснована на використанні м'язової сили людини

За конструкцією та способом нанесення тілесних ушкоджень холодна зброя розподіляється на:

 • зброю безпосередньої дії (клинкову, неклинкову, комбіновану);
 • зброю опосередкованої дії (метальну).

...

1.5. Метальна холодна зброя - предмети та пристрої, які призначені для ураження цілі на відстані.
Метальна холодна зброя розподіляється на:

 • просту метальну холодну зброю (ураження цілі обумовлено її контактом з предметом, який отримав направлений рух внаслідок безпосереднього прикладання до нього м'язового зусилля людини - метальні ножі, сюрікени та ін.);
 • механічну холодну зброю (ураження цілі обумовлено її контактом із снарядом, який отримав направлений рух внаслідок прикладання м'язового зусилля людини до механічного пристрою - луки, арбалети, пращі, тощо).

 

...

2. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

2.1. Визначення належності до холодної зброї.

Належність до холодної зброї визначається за наявністю у предмета (пристрою), який знаходиться на випробуванні, сукупності таких загальних криміналістичних ознак:

 • призначеності для ураження цілі;
 • придатності для неодноразового ураження цілі.

Всі інші предмети (пристрої), у яких повністю або частково відсутня хоча б одна з цих загальних ознак, до холодної зброї не відносяться.

2.2. Призначеність предмета (пристрою) для ураження цілі визначається за наявністю сукупності конструктивних ознак, які дозволяють віднести його до певного різновиду холодної зброї.

До такої сукупності конструктивних ознак входять:

 • наявність елементів певного виду, форм та розмірів;
 • спосіб з'єднання елементів.

...

Примітка. В результаті аналізу технічних умов на виготовлення різноманітних зразків холодної зброї чи криміналістичної практики, цією Методикою встановлені мінімальні розміри та інші припустимі технічні характеристики холодної зброї, а також найбільші припустимі розміри та аналогічні характеристики для декотрих типів виробів господарсько-побутового призначення, які конструктивно схожі на таку зброю. Ці дані наведені у вигляді Додатків до Методики.

...

2.5. За результатами проведених випробувань предмета (пристрою) встановлюється наявність сукупності криміналістичних ознак та робиться висновок щодо його належності до певного різновиду холодної зброї, а в разі відсутності необхідної сукупності характерних для такої зброї ознак (хоча б по одній з визначальних ознак встановлено невідповідність вимогам до холодної зброї) - до певної групи виробів гоподарсько-побутового призначення.

...

3. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

...

3.2.3. мінімальна твердість клинку, що виготовлений із вуглецевістої сталі - не менш, як 50 НКС (при відсутності ДСТУ, ТУ, якими встановлені інші значення твердості);

3.2.4. мінімальна твердість клинку, що виготовлений із корозійностійкої сталі - не менш, як 45 НКС (при відсутності ДСТУ, ТУ, якими встановлені інші значення твердості);

...

3.4. Метальна зброя.
...

3.4.2. Механічна метальна зброя (в т.ч. луки та арбалети):

 • зусилля натягу тятиви - більш, як 196 н (20 кг);
 • з металевім уражуючим елементом або елементами - вимоги до уражуючих елементів згідно до п.п. 3.2.3, 3.2.4;
...

4. ПОРЯДОК, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

...

4.7.3.2. Динамічні випробування механічних метальних предметів (пристроїв) проводяться шляхом метання снаряду і (пострілів) у мішень у спосіб, характерний для найближчої аналогу холодної зброї при таких додаткових умовах:

 • дистанція - не менше як 5 метрів і не більше 100 метрів;
 • зусилля натягу тятиви для арбалетів та луків не менше як 196 Н (20);
 • стріли для арбалетів та луків - з наконечником конічної форми та кутом загострення менше 30°.

Механічний метальний предмет (пристрій) визнається таким, що має достатні уражаючі властивості, якщо при проведенні не менш як десяти експериментів не виникло будь-яких ушкоджень предмету (пристрою), а глибина проникнення ушкоджень в матеріал мішені сягає не менше як:

- при дистанції 5 метрів - глибина не менше 20 мм;

- при дистанції 10 метрів - глибина не менше 15 мм;

- при дистанції 20 метрів - глибина не менше 10 мм.

...

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ ДО ДЕЯКИХ, НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ, ОБ'ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ

...

Додаток № 8. АРБАЛЕТИ БОЙОВІ, СПОРТИВНІ І МИСЛИВСЬКІ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ, ТА СТРІЛИ ДО НИХ

1. Дані технічні вимоги розповсюджуються на арбалети бойові спортивні і мисливські (та стріли до них), які використовуються у спортивних та мисливських цілях.

1.1. Арбалети бойові, спортивні і мисливські, які використовуються у спортивних , мисливських та інших цілях і можуть уражати ціль на значній (20 м і більше) відстані, є різновидом метальної холодної зброї.

2. Основне призначення.

Арбалети бойові, спортивні та мисливські призначені для ураження цілі на значній (20 м і більше) відстані і використовуються, відповідно, під час проведення бойових і спеціальних операцій, спортивних тренувань(змагань) та при полюванні.

3. Види. Арбалети , що є холодною зброєю, поділяються на три категорії:

 • бойові
 • спортивні;
 • мисливські.

4. Конструктивні особливості.

4.1. Арбалети повинні складатися із корпуса та лука; мати спусковий гачок механічної дії, фіксатор стріл (крім арбалетів зі стрілами, які обладнані хвостовиками за типом стріл для стрільби з лука), тятиви, а також можуть мати систему прицільних пристосувань.

4.2. Лук арбалету виготовляється із достатнього за своїми міцностними та пружними властивостями матеріалу і складається з однієї чи двох частин.

4.3. Тятива арбалетів виготовляється з неметалевих матеріалів або металевого тросу.

4.4. Стріли для арбалетів виготовляються із міцних матеріалів

Міцність визначається за результатами випробувань.

4.5. Розмір оперення стріл і кількість пір'їн цією Методикою не регламентуються.

5. Необхідні елементи технічної забезпеченості (конструктивні особливості).

5.1.Міцність та пружність конструкції арбалетів спортивних та мисливських визначається згідно вимог цієї Методики, передбачених п.п. 4.

Примітка. Конструктивні характеристики деяких спортивних арбалетів, які відносяться до холодної зброї:

А) На підставі положень "Правил проведення змагань з стрільби з арбалету", виданих Міжнародним Союзом арбалетників, технічних умов на виготовлення різноманітних зразків арбалетів та стріл до них та криміналістичної практики, цією Методикою встановлені наступні технічні параметри арбалетів спортивних категорії ФІЛД" (польовий) і стріл до них (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами):

 • довжина прицільної лінії - до 720 мм;
 • розмах луку - до 900 мм;
 • максимальний робочий хід тятиви - до 300 мм;
 • маса арбалету - до 10 кг;
 • зусилля натягу тятиви - не менше 196н (20) кг;
 • маса стріли - не більш за 21 г;
 • довжина стріли - 304 - 457 мм;
 • діаметр наконечника стріли - 6 мм;
 • кут загострення вістря наконечника стріли до 30°.

Б) На підставі положень "Правил проведення змагань з стрільби з арбалету", виданих Міжнародним Союзом арбалетників, технічних умов на виготовлення різноманітних зразків арбалетів спортивних та стріл до них та криміналістичної практики, цією Методикою встановлені наступні технічні параметри арбалетів спортивних категорії "МАТЧ" і стріл до них (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами):

 • довжина прицільної лінії - до 720 мм;
 • розмах луку - до 608 мм;
 • маса арбалету - до 6,5 кг;
 • зусилля натягу тятиви - не менше як 196н (20) кг;
 • довжина стріли для стрільби на дистанції до 30 м - 300 - 450 мм;
 • форма наконечника стріли - оживальна або циліндро-конічна, кут загострення вістря наконечника стріли - до 30°;
 • діаметр наконечника - не більш ніж на 2 мм більший за діаметр тіла стріли.

В) Під час сірільби на відсіань 10 метрів вживається спеціальний снаряд-болт, діаметр наконечника якого - 6 мм.

6. Під час аналізу встановлених у ході дослідження криміналістичних ознак визначальними є ознаки, вказані у п.п. 2, 4.1, 5 цього Додатку.

Додаток №9. АРБАЛЕТИ СПОРТИВНІ І АРБАЛЕТИ ДЛЯ РОЗВАГ ТА СТРІЛИ ДО НИХ, ЩО НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

1. Дані технічні вимоги розповсюджуються на арбалети спортивні і арбалети для розваг та відпочинку, що не можуть уражати ціль на значній відстані і використовуються у спортивних та розважальних цілях.

1.1. Арбалети спортивні і арбалети для розваг та відпочинку що не можуть уражати ціль на значній відстані до холодної зброї не відносяться.

2. Основне призначення.

Арбалети спортивні і арбалети для розваг та відпочинку призначені, відповідно, для проведення спортивних тренувань(змагань) та для розваг і відпочинку.

3. Види.

Арбалети , що не є холодною зброєю, поділяються на:

 • спортивні;
 • для розваг та відпочинку.

4. Конструктивні особливості.

4.1. Арбалети повинні складатися із корпуса та лука; мати спусковий гачок механічної дії, фіксатор стріл (крім арбалетів зі стрілами, які обладнані хвостовиками за типом стріл для стрільби з лука), систему прицільних пристосувань, тятиви.

4.2. Лук складається з однієї чи двох частин.

4.3. Тятива арбалетів спортивних та арбалетів для розваг виготовляється виключно з неметалевих матеріалів.

4.4. Стріли для арбалетів спортивних та арбалетів для розваг виготовляються із будь-якого матеріалу.

4.5. Розмір оперення стріл і кількість пір'їн цією Методикою не регламентуються.

5. Технічні характеристики.

5.1. На підставі положень "Правил проведення змагань з стрільби з арбалету", виданих Міжнародним Союзом арбалетників, технічних умов на виготовлення різноманітних зразків арбалетів та стріл до них та криміналістичної практики, цією Методикою встановлені наступні технічні параметри арбалетів спортивних та арбалетів для розваг і стріл до них (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами, діючими в Україні):

 • розмах луку - до 450 мм;
 • максимальний робочий хід тятиви - до 300 мм;
 • зусилля натягу тятиви - до 196 н (20 кг);
 • маса стріли - не більш за 21 г;
 • довжина стріли - до 200 мм;
 • діаметр стріли - до 8 мм;
 • будова наконечника стріли повинна виключати проникнення стріли в суху соснову дошку на глибину більше 8 мм;
 • кут загострення вістря наконечника стріли не менше 30°.

5.2. У арбалетів спортивних та арбалетів для розваг не дозволяється використання:

 • електронних, пневматичних і гідравлічних пристосувань;
 • збільшувальних (оптичних) прицільних пристосувань;
 • ременів для надання сталості арбалету.

Додаток № 10. ЛУКИ СПОРТИВНІ І МИСЛИВСЬКІ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ, ТА СТРІЛИ ДО НИХ.

1. Дані техніко-криміналістйчні вимоги розповсюджуються на луки спортивні і мисливські (та стріли до них), які використовуються у спортивних та мисливських цілях.

1.1 Луки спортивні і мисливські, які можуть уражати ціль на значній (20 м і більше) відстані, відносяться до метальної холодної зброї.

2. Основне призначення.

Луки спортивні і мисливські, призначені для ураження цілі на значній відстані, використовуються, відповідно, під час проведення спортивних тренувань(змагань) та при полюванні.

3. Види луків, що відносяться до холодної зброї:

- спортивні;

- мисливські.

4. Конструктивні особливості.

4.1. Лукі повинні складатися із корпуса, двох дуг з блоком чи без нього, затвора, тятиви.

4.2. Лук виготовляється з будь-якого достатньо міцного матеріалу. Луки спортивні мають довільну форму і розміри, які забезпечують їх використання для стрільби на відстані від 18 до 70 метрів для жінок та до 90 метрів для чоловіків.

4.3. Стріли для луків спортивних виготовляються з будь-якого матеріалу, довільної довжини.

4.4. Розмір оперення стріл та кількість пір'їн не обмежується.

5. Необхідні елементи технічної забезпеченості (конструктивні особливості).

5.1. На підставі положень Державних стандартів, вимог "Правил проведення змагань з стрільби з луку", затверджених Міжнародною федерацією стрільби з луку, технічних умов на виготовлення різноманітних зразків луків спортивних і мисливських та стріл до них, цією Методикою встановлені наступні технічні параметри луків спортивних для чоловіків та жінок і стріл до них (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами, діючими в Україні):

зусилля натягу тятиви не менше як 196 н (20 кг);

наконечник стріли для луків спортивних має оживальну форму;

наконечник стріли для луків мисливських має довільну форму.

Примітка. Луки для відпочинку та розваг (які не є холодною метальною зброєю) повинні мати силу натягу тятиви до 196н (20 кг) і конструкцію стріли, яка виключає її проникнення в суху соснову дошку більш ніж на 8 мм.

UA-20843076-2